Wayfinding

Blogs: Wayfinding & Signing

Wayfinding & Signing

Wayfinding & Signing gaat over informatiesystemen voor bezoekers. Dit kunnen bezoekers zijn op een (bedrijven) terrein of bezoekers in een gebouw. Het doel van Wayfinding & Signing is om de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk de weg te laten vinden en ze op de juiste manier door de omgeving te leiden. Goede bewegwijzering helpt bezoekers en dit geeft de bezoekers rust.

Wayfinding & Signing zijn belangrijke elementen buiten en binnen. Voorbeelden waar Slot Reclame opdrachten kan of heeft mogen invullen als het gaat om bewegwijzering zijn: Bedrijventerreinen, luchthavens, ziekenhuizen, musea, winkels en winkelcentra en meer.

Wayfinding betreft de manier waarop bezoekers zich oriënteren buiten op een terrein of in een fysieke ruimte en navigeren van plaats naar plaats. Goede wayfinding-systemen zullen duidelijke en consistente aanwijzingen bevatten in de omgeving om mensen te helpen begrijpen waar ze zijn, waar ze heen moeten en hoe ze daar moeten komen.
Signing omvat alle soorten visuele afbeeldingen die zijn gemaakt om informatie weer te geven aan de bezoekers. Dit kunnen teksten zijn maar ook symbolen.
Denk hierbij aan 'Toilet' of 'WC'  met de voor een ieder zo bekende symbolen.

 


Bob Slot Reclame is ervaren als het gaat om goede Wayfinding & Signing.

Het ontwerpen van wayfinding-systemen en bewegwijzering houdt in dat we samen met onze opdrachtgever het traject en de contactpunten van de gebruiker door het betreffende traject doornemen en ook begrijpen. Daarnaast begrjpen wij dat Wayfinding-systemen gebruiksvriendelijk, toegankelijk en inclusief moeten zijn om tegemoet te komen aan mensen met verschillende behoeften en capaciteiten, zoals die met visuele beperkingen of cognitieve moeilijkheden.

Het maken van goede bewegwijzering begint bij een goed plan van aanpak:
1. Oriëntatie: Help gebruikers om te begrijpen waar ze zich bevinden in relatie tot hun omgeving. Dit kan worden bereikt door middel van kaarten, oriëntatiepunten of andere visuele aanwijzingen.
2. Routebeslissing: Assisteer gebruikers bij het bepalen van het pad naar hun bestemming, vaak via richtingaanwijzers en pijlen.
3. Routebewaking: Staat gebruikers toe om te bevestigen dat ze op de juiste weg zijn, meestal door herhaaldelijke borden langs de route.
4. Bestemmingsherkenning: Bevestig voor gebruikers dat ze op hun bestemming zijn aangekomen, vaak door bewegwijzering op de locatie zelf.

Dit plan is de basis en voor deze basis moet gewoon de tijd worden genomen. Uiteraard wordt de huisstijl altijd correct verwerkt in de bewegwijzering.

Een ander belangrijk aspect is dat er nooit te veel maar ook zeker niet te weinig signalen moeten zij. En dat is een vak. Teveel schept verwarring maar te weinig geeft onzekerheid en soms zelfs paniek bij de bezoekers. Effectieve bewegwijzering en signalisatie draagt bij aan een gevoel van welzijn, veiligheid en zekerheid.